Etkinliklerimiz Eğitim Bültenimiz Branş Dersleri Atatürk Köşesi

2018-2019 Dönemi Avantajlı Erken Kayıtlarımız Başlamıştır.
2018-2019 Dönemi Kayıtlarımız Kontenjan ile Sınırlıdır.
Her Ay düzenli olarak Eğlenceli Bilim etkinliğimiz Devam etmektedir.
Marangoz Atölyemiz başlamıştır.
Seramik ve Çömlek yapımı Atölyemiz başlamıştır.
Kayıtlarımız devam etmektedir.
Anaokulumuz ile ilgili her türlü güncel haber ve etkinliği sitemizden takip edebilirsiniz
Okulumuz 7/24 Güvenlik Kamerası ile izlenmektedir.
Yaratıcı ve Üreticiyim.Oyun arkadaşım oyuncak yapımı etkinliğimiz başlamıştır.

 

Bornova Minik Åirinler Anaokuluna HoÅgeldiniz!

Ä°zmir Bornova'da bulunan anaokulumuz dört tarafı yeÅilllikler ve aÄaçlarla çevrili,içerisinde kümes hayvanlarıda bulunan bahçe içinde iki katlı mustakil bir binada Åehrin içerisinde ama doÄayla baÅbaÅa bir konumdadır. Tüm bölümleri 3-6 yaÅ arası öÄrencilerimizin ihtiyaçları doÄrultusunda düzenlenmiÅ, baÄımsız bir binada hizmet vermektedir.Her yaÅ grubu için ayrı ayrı geniÅ ve aydınlık sınıflar, ilgi merkezleri, modern ve zengin oyuncaklarla donatılmıŠoyun odası, bahçe içerisinde oyuncaklarla donatılmıŠoyun parkı,kıŠdönemleri için kıŠbahçesi, yemekhane ve yaÅ gruplarına göre ayrı ayrı tuvaletler mevcuttur.

OKULUMUZ


Okul öncesi eÄitimin önemi günümüzde artık bilinen bir gerçektir. Okul öncesi dönem, insanın tüm geliÅim alanları açısından temellerin atıldıÄı bir dönem olarak deÄerlendirilmektedir. Bedensel, zihinsel, sosyal ve duygusal geliÅim alanları ile ilgili pek çok kritik özellik bu dönemde kazanılmaktadır. AraÅtırmalar, okul öncesi eÄitim alan bir çocuk ile almayan bir çocuk arasında tüm geliÅim alanları arasında belirgin farklılıklar olduÄunu ortaya koymaktadır.

EÄitim anlayıÅımız, çocuÄun öÄrenme süresince saÄlıklı, güvenli, mutlu bir okul ortamında deneyimli eÄiticilerle birlikte, aktif katılım saÄlayarak, yeteneklerini keÅfetmelerini, bilgiye ulaÅma, yararlanma ve geliÅtirme yöntemlerini öÄrenmelerini saÄlamaktır. Çocuklarımıza kendisiyle ve çevresiyle barıÅık, duygularını ifade ederken baÅkalarının da duygularını anlayabilen, kendi ilgi, yetenek ve ihtiyaçları doÄrultusunda deneyerek, yaparak ve yaÅayarak etkin bir Åekilde uygulama fırsatı vermeyi amaçlamaktayız.

EÄitim Programlarımız her yaÅ grubuna uygun olarak hazırlanmıÅtır. GeliÅim ve bireysel farklılıklar göz önüne alınmaktadır. Amacımız; keyifli etkinliklerle çocuklarımızın biliÅsel, sosyal, duygusal ve fiziksel olarak geliÅimlerini, ulaÅabilecekleri en üst düzeye taÅımaktır. Çocuklarımız da varolan potansiyeli açıÄa çıkarmak ve geliÅimlerini desteklemek en önemli önceliÄimizi oluÅturmaktadır. EÄitim sistemimizdeki aktiviteler çocuklarda problem çözme becerilerini geliÅtirerek, güven duygusunu pekiÅtirir. Dil geliÅimi yeterli düzeye ulaÅarak, telaffuz ve kelime hazinesi geliÅir. Basitten karmaÅıÄa doÄru bir yol izlenerek problem çözme becerileri pekiÅtirilir.

 


101/3 Sokak No:28 Erzene mah. Evka-3 Bornova/İzmir   |   Tel : 0232 375 03 04     GSM : 0507 348 42 59

©2015 Bornova Minik Şirinler Anaokulu
Web Tasarım : DNZ WEB DİZAYN